سازمان هواشناسی
    • تاریخ انتشار: 1398/09/11
     منبع: روابط عمومی
     تعداد بازدید: 270
     سردی 3.1 درجه ای آبان 98 کرمان نسبت به بلند مدت

     سردی 3.1 درجه ای آبان 98 کرمان نسبت به بلند مدت   

     آبان سال جاری نسبت به میانگین دما در استان کرمان 1/3 درجه نسبت به بلند مدت  کاهش داشته است.

     به گزارش روابط عمومی هواشناسی کرمان ، تورج جدیدی گفت : با توجه به آمار ثبت شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان، دامنه میانگین دما در آبان ماه 98  از 4/8 تا 22/8 درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشترین میانگین دمای این ماه متعلق به کهنوج و کمترین میانگین آن متعلق به  لاله‌زار می‌باشد.

     وی افزود: میانگین دمای استان در این ماه 14/9 درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هم برابر با 16 و بلند مدت 16/2 می باشد که این اعداد نشان می دهد آبان سال جاری کاهش 1/1 درجه ای میانگین دما نسبت به سال گذشته و کاهش 1/3 درجه‌ای نسبت به بلند مدت  داشته است.

      مدیر کل هواشناسی کرمان افزود: دامنه حداقل دمای مطلق در آبان ماه 98 از 10- تا 9/4 درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است. بیشینه حداقل دمای مطلق در  این ماه متعلق به شهداد و کمینه آن از لاله زار گزارش شده است. میانگین دمای کمینه استان در این ماه 7/6 درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با 9/8 و بلند مدت 8/7 می باشد . لذا بر این اساس میتوان گفت کاهش 2/2 درجه ای میانگین دمای کمینه نسبت به سال گذشته و کاهش 1/1 درجه ای نسبت به بلندمدت رخ داده است. وی همچنین گفت : دامنه حداکثر دمای مطلق در  آبان ماه 98 از 19 تا 36/4 درجه سلسیوس در سطح استان نوسان داشته است.

     بیشینه حداکثر دمای مطلق این ماه متعلق به کهنوج و کمینه آن متعلق به لاله زار می باشد. میانگین دمای بیشینه استان در این ماه 21/9 درجه سلسیوس در حالی که در مدت مشابه سال گذشته برابر با 22/2 و بلند مدت 23/6 می‌باشد. بر اسس این آمار کاهش 0/3 درجه ای میانگین دمای بیشینه نسبت به سال گذشته و کاهش 1/7 درجه ای نسبت به بلندمدت نیز رخ داده است.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر:
      
مجموع بازدیدها : 576,567,210
تعداد بازدید امروز : 80,217
تعداد بازدید دیروز : 292,790
تعداد بازدید این ماه : 1,364,596