سازمان هواشناسی
    • کاربردهای رادار

      1-            امنیت ترافیک هوایی

      با توجه به اینکه رادار هواشناسی می تواند پدیده های جوی را در سطوح فوقانی با دقتی بالا کشف و ردیابی کند، این امکان را فراهم می آورد تا خلبان پیش از ورود هواپیما به منطقه ای که شرایط نامناسب جوی دارد از موضوع آگاهی پیدا کند و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید. اندازه گیری و کشف توربولانسها و چینش باد از ویژگی های مهم رادار هواشناسی است.

      
      2-                 آبشناسی
     رادار هواشناسی امکان پیش بینی های کوتاه مدت و دقیق از میزان بارندگی را فراهم می آورد. این پیش بینی ها می تواند مبنای خوبی برای مدیریت منابع آب از قبیل تنظیم دریچه های خروجی آب از سدها برای جلوگیری از سرریز شدن، پاکسازی راه آبها و .... را فراهم آورد. همچنین این اطلاعات می تواند برای صدور هشدار نسبت به وقوع سیلاب یا طوفان بکار رود. علاوه براین اطلاعات جمع آوری شده می تواند برای پیش بینی های بلند مدت در مورد میزان بارندگی و به تبع آن منابع آب بکار رود که در موارد متعددی چون تولید برق و کشاورزی کاربرد دارد. 
      
      3-                  کشاورزی
     همانطور که گفته شد رادار هواشناسی امکان پیش بینی های کوتاه مدت بارندگی را فراهم می آورد. این پیش بینی ها علاوه بر میزان بارندگی، شدت و نوع آن را نیز شامل می شود. به این ترتیب پدیده های زیانبار برای محصولات کشاورزی از قبیل تگرگ، باران شدید و طوفان قابل پیش بینی خواهد بود. با اندازه گیری و پیش بینی سرعت و جهت باد و سایر عوامل، امکان کمک به تعیین زمان سم پاشی، بذر پاشی و .... وجود خواهد داشت.
      
      4-                تعدیل آب و هوا
     شناسایی و ردیابی توده های فعال و غیر فعال جوی و برآورد نوع فعالیت آنها می تواند منجر به اتخاذ تصمیم درست و به موقع برای باروری ابرها، تبدیل تگرگ به باران و سایر روش های تعدیل آب و هوا شود.  
       
     5-        مدیریت راه ها
     فراهم آوردن امکان پیش بینی بارش برف و سایر نزولات آسمانی و طوفان ها می تواند عاملی موثر در جلوگیری از حوادث رانندگی ناشی از لغزندگی معابر و سوانح سقوط بهمن باشد.
      
     6-        پیش بینی
     رادار هواشناسی کاربرد عمده ای در پیش بین
     همان گونه که ذکر شده یک رادار هواشناسی بیش از 40 محصول مختلف را تولید و ارایه می کند که این محصولات در جهت شناسایی پدیده های مختلف هواشناسی از قبیل تحلیل طوفان ها، احتمال بارش تگرگ، پیدا کردن خط جبهه های تندباد و ... تامین اهداف ذیل به کار گرفته می شوند:
     1- امنیت ترافیک هوایی
     2- کمک به مدیریت منابع آب و آب شناسی
     3- کشاورزی
     4- تعدیل مصنوعی آب و هوا و تحقیقات جوی
     5- مدیریت راه ها
     6- پیش بینی وضع هوا در دیتاهای میان مدت و کوتاه مدت به ویژه هشدار آنی جوی و اطلاعیه و اخطاریه
     به عنوان مثال به تشریح پاره ای موارد می توان چنین اشاره کرد:
     الف) تعدیل آب و هوا:
     شناسایی و رد یابی توده های فعال و غیرفعال جوی و برآورد نوع فعالیت آن ها منجر به اتخاذ تصمیم درست و به موقع برای باروری ابرها، تبدیل تگرگ به باران و سایر روش های تغییر اقلیم شد.
     ب) پیش بینی:
     رادارهای هواشناسی کاربرد عمده ای در تشخیص و پیش بینی وضعیت های وخیم هوایی، بارش ها و طوفان های شدید جوی و تعیین مسیر و پیش بینی مسیر حرکت طوفان ها و بارش ها، در مقیاس های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت دارد که وضع هوا و تحلیل آن را با تصویری گویا و زیبا ارایه می دهدند که قابل نمایش و اطلاع رسانی از طریق رسانه های جمعی نظیر تلویزیون و اینترنت می باشد.
     ج) مدیریت آب:
     پیش بینی سیل اغلب توسط مدل های موجود که وابسته به اطلاعات بارش در سطح زمین می باشد انجام می گیرد. با استفاده از رادار می توان کمک شایانی به پیش بینی سیل، میزان تجمع آب در حوضچه های آبریز و سدها نمود و اقدام لازم جهت کاهش خسارات احتمالی را به عمل آورد.
      
      
     د) کشاورزی:
     یکی از کاربردهای مهم رادارهای هواشناسی در بخش کشاورزی است که با پیش بینی پدیده های زیانبار برای محصولات کشاورزی از قبیل میزان رطوبت هوا، سمت و سرعت باد، احتمال وقوع تگرگ، بارش های یخی و تشخیص و تعیین مسیر حرکت طوفان ها و ابرهای باران زا و پیش بینی سرعت و جهت باد و ... می توان زمان های مناسب جهت سمپاشی، برداشت محصول و آبیاری و ... تعیین و مدیریت لازم را اعمال کرد.
     ه)حمل و نقل و ترابری:
     در زمینه ترابری هوایی، جاده ای، دریایی و ریلی از محصولات رادار می توان جهت مدیریت و امنیت و افزایش رفاه عمومی و کاهش خطرات ناشی از تصادف ها استفاده کردد.
     آلودگی:
     با توجه به تشخیص ذرات غبار و همچنین تعیین سمت و سرعت باد، رادارهای هواشناسی در تعیین و ردیابی طوفان های گرد و خاک و آلودگی محیط ابزار مناسبی می باشند ضمن این که با توجه به قدرت تعیین مسیر این طوفان ها می توانند جهت پیش بینی رفع آلودگی ناشی از این طوفان ها مورد استفاده قرار گیرند.
     مدیریت راهها و راهسازی:
     فراهم آوردن امکان پیش بینی بارش برف و سایر نزولات آسمانی و تند بادهای شدید و طوفان ها می تواند عامل موثری در جلوگیری از حوادث رانندگی باشد که ناشی از لغزندگی معابر و یا سوانح سقوط بهمن استی های کوتاه مدت و بلند مدت وضع هوا و تحلیل و شرایط جوی دارند و وضعیت جوی حاضر را با تصویرهایی گویا و زیبا ارائه می دهند که قابل ارائه از طریق رسانه های جمعی نظیر تلویزیون و اینترنت می باشد
     .
    • اداره سامانه های نوین و سنجش از دور
    • پروژه رادار
    • محصولات راداری
مجموع بازدیدها : 521,569,702
تعداد بازدید امروز : 71,373
تعداد بازدید دیروز : 323,832
تعداد بازدید این ماه : 8,705,346