سازمان هواشناسی
    • مدیران کل ستادی

      

      

      آقای 

     سمت سازمانی :مدیر کل حراست

     تلفن تماس:66070079

      

      

      

     آقای سیروس اسماعیلی

     سمت سازمانی : مدیر هسته گزینش هواشناسی

     تلفن تماس:66070009

      

      

                 آقای عبدالمجید شاکری

             سمت سازمانی : مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

                  تلفن تماس:66070013

      

      

     آقای بهزاد لایقی

     سمت سازمانی : مدیر کل مرکز علوم جو و اقیانوسی

     تلفن تماس:22953094

      

      

     آقای احد وظیفه

     سمت سازمانی :  مدیر پیش بینی و هشدار

     تلفن تماس:66070026

      

      

     آقای نوید چینی فروش 

     سمت سازمانی : مدیر مهندسی  تجهیزات هواشناسی

     تلفن تماس:66070024

      

     خانم مینا جباری

     سمت سازمانی :مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل

     تلفن تماس:66070038

      

      

     آقای کاوه مدبر

     سمت سازمانی: مدیرطرح و برنامه و تحول اداری

     تلفن تماس:66070069

      

      

     خانم فرح محمدی

     سمت سازمانی : مدیر توسعه کاربردهای هواشناسی

     تلفن تماس:66070040

      

      

      

                     آقای عباس نیاز علیزاده 

                      سمت سازمانی : مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات هواشناسی

                      تلفن تماس:66070033

      

     آقای محمد جعفری عفی آباد

     سمت سازمانی : مدیرآموزش هواشناسی و علوم جو

     تلفن تماس:44787190

      

      آقای علی هزار سی

     سمت سازمانی :  مدیر  امورمالی و ذیحسابی

     تلفن تماس:66070025

      

     آقای محسن جباری

     سمت سازمانی : مدیر شبکه پایش هواشناسی

     تلفن تماس:66070118

      

    • معرفی سازمان
    • نمایه تشکیلات
مجموع بازدیدها : 279,239,817
تعداد بازدید امروز : 189,066
تعداد بازدید دیروز : 362,108
تعداد بازدید این ماه : 8,074,533