سازمان هواشناسی
    • مدیران کل ستادی

      

      

      علی روزبه

     سمت سازمانی : مدیر کل حراست

     تلفن تماس: 66070079-021

      

     سیروس اسماعیلی

     سمت سازمانی : مدیر هسته گزینش

     تلفن تماس : 66070009-021

      

     حمیدرضا انصاری منش

      سمت سازمانی :مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی

     تتلفن تماس :  66070013-021

      

     بهزاد لایقی

     سمت سازمانی : مدیر کل مرکز علوم جو و اقیانوسی

     تلفن تماس : 22953094-021

      

      

     صادق ضیائیان

     سمت سازمانی :  مدیر پیش بینی و هشدار

     تلفن تماس : 66070026-021

      

      

     نوید چینی فروش 

     سمت سازمانی : مدیر مهندسی  تجهیزات هواشناسی

     تلفن تماس : 66070024-021

      

      لادن جعفری طهرانی 

     سمت سازمانی : سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل

     تلفن تماس : 66070038-021 

      

      

     عبدالرسول حسن پور

     سمت سازمانی : مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و ارزیابی عملکرد 

     تلفن تماس  :  66070021-021

      

      

      شاهرخ فاتح

     سمت سازمانی : مدیر توسعه کاربردهای هواشناسی

     تلفن تماس :66070040 -021

      

      مائده زمانی نکو

     سمت سازمانی : مدیر کل طرح و برنامه و تحول اداری

     تلفن تماس :66070069-021

      

     ساویز صحت کاشانی

     سمت سازمانی : سرپرست مدیریت آموزش هواشناسی و علوم جو

     تلفن تماس :44787190-021 

      

     صدرالدین میرزایی

     سمت سازمانی :  مدیر  امورمالی و ذیحسابی

     تلفن تماس:66070025-021

      

     مسعود حقیقت

     سمت سازمانی :  مدیرکل شبکه پایش هواشناسی

     تلفن تماس:66070118-021

      

      

     احد وظیفه

     سمت سازمانی : رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران

      تلفن تماس : 22668830-021

      

مجموع بازدیدها : 584,332,249
تعداد بازدید امروز : 144,820
تعداد بازدید دیروز : 221,134
تعداد بازدید این ماه : 2,401,264