سازمان هواشناسی
    • برنامه های کارگروه خشکسالی و گرد وغبار
     برنامه فعالیت (تفصیلی)
     مرکز ملی پیش گاهی و هشدار خشکسالی
      
      
     رئوس برنامه فعالیت های مرکز ملی پیش آگاهی و هشدارخشکسالی :
      
     1-    برنامه سامانه یکپارچه جامع پایش خشکسالی
     2- برنامه سامانه یکپارچه جامع پیش بینی، هشدار، و پیش آگاهی خشکسالی
     3-برنامه سامانه اطلاع رسانی به هنگام خشکسالی
     4- برنامه ارزیابی خطر پذیری و اثرات ناشی از خشکسالی
     5- برنامه جامع سازگاری و کاهش اثرات خشکسالی
     6-    برنامه ظرفیت سازی و آمادگی جامعه از طریق تحقیق و آموزش
    • کارگروه خشکسالی و گرد و غبار
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 521,576,950
تعداد بازدید امروز : 78,621
تعداد بازدید دیروز : 323,832
تعداد بازدید این ماه : 8,712,594