سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف کارگروه ارائه داده های هواشناسی برای فعالیت های پژوهشی
      
     ·      مطالعه و اعمال ضوابط کنترل کیفی بر داده‌ها(حال و گذشته) و همگن‌سازی آنها بر اساس استانداردهای سازمان هواشناسی جهانی
     ·        تدوین واجرای روشهای  تکمیل‌کردن خلاءهای آماری بانک‌های موجود
     ·        شناسایی ، جمع آوری و ایجاد بانک اطلاعات داد ه های سرگردان در ستاد و استانها 
     ·       مطالعه ،پیگیری و اعمال مستندات و مصوبات سازمان هواشناسی جهانی در ارتباط با داده‌ها و محصولات
      
    • کارگروه بانک داده و محصول
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 491,130,991
تعداد بازدید امروز : 31,833
تعداد بازدید دیروز : 355,587
تعداد بازدید این ماه : 10,393,496