سازمان هواشناسی
    • برنامه های کارگروه پایش و دیدبانی جو

     برنامه های کارگروه پایش و دیدبانی جو

     ü       اولویت بندی امور شبکه پایش در زمینه جمع آوری، ثبت، پردازش و گزارش داده ها.

     ü       تدوین برنامه های فرا گیر، جامع و دارای قابلیت اجرا برای رسیدن آسان تر به اهداف سازمانی.

     ü       شناسنامه دار کردن فعالیت ها در چارچوب سازمان جهانی هواشناسی با توجه به اهداف سازمان در کشور.

     ü       رعایت استانداردهای WMO و به کار بردن صحیح بخشنامه ها و دستورالعمل ها در چارچوب فعالیت ها.

     ü       هماهنگی بین امور شبکه ایستگاهها و یکسان سازی امور شبکه پایش کشور به نحو مطلوب و قابل قبول.

                     ü       ترغیب و تشویق همکاران شبکه ایستگاهها به اهمیت داده و آمار و اطلاعات هواشناسی.

    • کارگروه پایش و دیدبانی جو
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 602,260,033
تعداد بازدید امروز : 56,835
تعداد بازدید دیروز : 139,676
تعداد بازدید این ماه : 2,520,191