سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف کارگروه پایش و دیدبانی جو

     شرح وظایف کارگروه پایش و دیدبانی جو

      

     1-    تهیه تاریخچه فعالیتهای سازمان در حوزه کارگروه مربوطه، بررسی وضعیت حاضر و مطالعات تطبیقی؛

     2-    تدوین برنامههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پژوهشی در حوزههای مختلف مرتبط با کارگروه؛

     3-    تعیین اولویتهای پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس نیاز سازمان و مرتبط با کارگروه؛

     4-    بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور استفاده و کاربردی کردن نتایج طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی؛

     5-    ارائه راهکارهای عملی به منظور علمی کردن تصمیمگیری در کلیه مسائل مربوط به توسعه و اداره امور سازمان؛

     6-    نظارت بر فرآیند اجرا و انجام طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی و ارائه گزارش به کارگروه؛

     7-    ایجاد هماهنگی در امور مطالعات و تحقیقات؛

     8-    بررسی و ارائه راهکارهای تعامل با دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و خصوصی؛

     9-    اشاعه فرهنگ پژوهش از طریق پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی، همایشها، نمایشگاهها و سمینارهای مرتبط؛

     10-تدوین راهکارهای عملی برای توسعه خلاقیت و نوآوری در بین کارکنان سازمان از طریق استقرار نظام پیشنهادات و ایجاد انگیزههای لازم برای افزایش کارایی، بهره‌وری و ارائه اندیشه‌های نو؛

     11- انتشار عملکرد مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی کارگروه؛

     12- هدایت اعتبارات سازمان به سمت طرحهای کاربردی اولویتدار مورد نیاز سازمان و  طرحهای مورد تقاضا.

    • کارگروه پایش و دیدبانی جو
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 602,246,731
تعداد بازدید امروز : 43,533
تعداد بازدید دیروز : 139,676
تعداد بازدید این ماه : 2,506,889