سازمان هواشناسی
    • تاریخچه کارگروه مدل سازی عددی جو و اقیانوس
     پیش بینی های هواشناسی با استفاده از مدلهای عددی یکی از موارد حائز اهمیت در سازمان هواشناسی در سیستم پیش بینی بوده که با هدف افزایش سطح کمی و کیفی محصولات پیش بینی باید توجه ویژه ای به آن داشت. امروزه پیش بینی های هواشناسی با استفاده از مدلهای عددی با دقت و صحت بالا و طی فرآیندهای خاص و در زمینه های مختلفی تولید میشوند. از مهمترین دستاوردهای هواشناسی در دهه اخیر راه اندازی سیستم هشدار سریع بوده است که طی سال های گذشته به مقدار قابل ملاحظه ای از جان و مال مردم در مقابل حوادث غیر مترقبه جوی و اقلیمی محافظت کرده است. به طوری که تلفات انسانی در رابطه با پدیدههای مخرب جوی شدیدا کاهش یافته است. اهم فعالیت های سازمان هواشناسی در زمینه پیش بینی عددی و مدلسازی تاکنون عبارت است از :

     1- اجرای مدل های هواشناسی WRF، MM5

     2- اجرای مدل های هواشناسی دریایی WAM، SWAN

     3- راه‌اندازی و تنظیم مدل پیش‌بینی عددی منطقه‌ای وضع هوا (ARPS) برای منطقه ایران

     4- اجرا و ارزیابی مدل منطقه‌ای اقلیمی RegCM بر روی ایران

     5- مطالعات تغییر اقلیم و مدلسازی اقلیمی در ایران

     6- ارزیابی تغییر اقلیم کشور در افق 1400 با استفاده از مدل Weather Generator

     7- ارزیابی تغییر اقلیم استان خراسان در افق 1400 با استفاده از مدل Weather Generator

     8- استفاده از مدل WRF برای پیش بینی دمای حداقل و حداکثر

     9- پس پردازش مدل WRF برای کمیت های دما، باد و رطوبت

     10- پس پردازش مدل WRF برای دما در شهر کرمان

     11- بررسی و شبیه سازی بارشهای فصلی خراسان با استفاده از مدل اقلیم منطقه ای RegCM3 (2000-1991)

     12- مدلسازی اقلیم خراسان جنوبی در دوره 2039-2010 میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی مدل گردش عمومی جو ECHO-G

     13- امکان سنجی پیش آگاهی فصلی و بلندمدت دما و بارش با بکارگیری مدل های عددی پیش بینی بلندمدت و ریزمقیاس نمودن (Downscaling) برای استان کرمان

    • کارگروه مدل سازی عددی جو و اقیانوس
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 586,846,214
تعداد بازدید امروز : 52,348
تعداد بازدید دیروز : 319,430
تعداد بازدید این ماه : 4,915,228