سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف کارگروه تهک کشاورزی

      

     1-  مطالعه و بررسی روش های نوین ارتقاء امور پایه هواشناسی کشاورزی

      

     2-  تعیین دستورالعمل های ارتباط با کاربران نهایی در خصوص خدمات هواشناسی کشاورزی

     3-  ارتقاء پژوهش های کاربردی هواشناسی کشاورزی

      

    • کارگروه هواشناسی کشاورزی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 491,039,165
تعداد بازدید امروز : 295,594
تعداد بازدید دیروز : 364,177
تعداد بازدید این ماه : 10,301,670