سازمان هواشناسی
        • معرفی مرکز علوم جوی و اقیانوسی

          مرکز علوم جوی و اقیانوسی یکی از مراکز تابع سازمان هواشناسی کشور می‌باشد که در سال 1368 توسط دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی، پروفسور اوباسی افتتاح گردید. هدف از تأسیس این مرکز، توسعه و پیشبرد علوم هواشناسی‌ دریایی و اقیانوس‌شناسی فیزیکی در جهت کمک به ارائه دقیق پیش‌بینی‌های هواشناسی و دریایی و به‌کارگیری علوم دریایی کاربردی و همچنین همکاری‌های بین‌المللی و ارتباط با کشورهای هم مرز با دریاهای ایران و کشورهای صاحب نظر در علوم دریایی بوده است. این مرکز در قالب تشکیلات پژوهشی و آموزشی سازمان، با توجه به الگوهای علمی و بین‌المللی و در راستای ضروریات علمی، اقتصادی واستراتژیکی جمهوری اسلامی ایران پایه گذاری شده است. مرکز علوم جوی و اقیانوسی ضمن هماهنگی در فعالیت‌های هواشناسی دریایی مشتمل بر بخش‌های پژوهشی، کارشناسی، فنی و تجهیزات و ایستگاه‌ها، در امور بین‌المللی و دبیرخانه‌ای نیز فعالیت می‌کند.