سازمان هواشناسی
    • محصولات و خدمات

       --- ایستگاههای سینوپتیک اصلی
      آن دسته از ایستگاه هایی هستند که بر اساس نیاز بین المللی و منطقه ای دیدبانی پارامتر های هواشناسی مانند دما، فشار، رطوبت ، سمت و سرعت باد، دید افقی، پدیده های جوی و ... را ساعت به ساعت بصورت موظف و به منظور انواع کاربری های مورد نیازپیش بینی هواشناسی ، صدور اخطاریه ها ، مطالعات اقلیمی و...  را بطور همزمان در سراسر جهان انجام میدهند. شماره شناسه آنها با تایید سازمان هواشناسی جهانی برای کشور ایران  با پیش شماره 40 شروع می شوند .
     ---  ایستگاههای سینوپتیک تکمیلی
     آن دسته از ایستگاههایی هستند که بر اساس نیاز ملی دیدبانی پارامترهای هواشناسی مانند دما، فشار، رطوبت ، سمت و سرعت باد، دید افقی، پدیده های جوی و ...  را بطور همزمان در سراسر کشور و در ساعات مقرر  و به منظور انواع کاربری های پیش بینی هواشناسی ، صدور اخطاریه ها ،مطالعات اقلیمی و ... انجام میدهند ، شماره شناسه این ایستگاهها با پیش شماره 99 شروع می شوند.

     ---  ایستگاههای هواشناسی جو بالا
     آن دسته از ایستگاههایی هستند که پارامترهای فشار ،دما ، رطوبت و سمت و سرعت باد را در لایه های مختلف سطوح فوقانی جو ( از سطح زمین تا ارتفاع بیش از 20000 متر) را معمولاً دو بار در شبانه روز و در ساعات  (UTC 12 و 00) توسط ارسال دستگاه رادیو سوند و بالن هواشناسی  اندازه گیری و گزارش می نمایند .

     - -- ایستگاههای هواشناسی  فرودگاهی
      آن دسته از ایستگاههایی هستند که علاوه بر دیدبانی هواشناسی سطح زمین دیدبانی های مخصوص عملیات هوانوردی را در قالب گزارشهایی با عناوین  متار، اسپیسی و متار محلی ( Local routine) را بمنظور استفاده در عملیات هوانوردی و تامین ایمنی و سلامت پروازها تهیه و بصورت یک یا نیم ساعته ارسال می نمایند .


     - --  ایستگاههای هواشناسی دریایی
      آن دسته از ایستگاههایی هستند که علاوه بر دیدبانی های هواشناسی سطح زمین  ، دیدبانی های مربوط به شرایط موجود در دریا از قبیل ارتفاع و بسامد موج ، دمای آب و .... را نیزد ر ساعات مقرر اندازه گیری و گزارش می نمایند .

      

    • اداره امور شبکه ایستگاههای همدیدی
مجموع بازدیدها : 596,896,950
تعداد بازدید امروز : 95,091
تعداد بازدید دیروز : 177,620
تعداد بازدید این ماه : 1,524,476