سازمان هواشناسی
    • برنامه های کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم

     (در دست اقدام)

    • کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
    • کارگروه های تخصصی
    • مستندات کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
     AR6_WGIII_outlines_P46
     AR6_WGII_outlines_P46
     AR6_WGI_outlines_P46
     فراخوان IPCC برای انتخاب ویراستاران گزارش ششم ارزیابی تغییر اقلیمAR6
مجموع بازدیدها : 271,504,621
تعداد بازدید امروز : 270,531
تعداد بازدید دیروز : 244,639
تعداد بازدید این ماه : 6,630,051