سازمان هواشناسی
    • اهداف کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم

      

     دانلود فایلهای:

     • تاریخ ها و مهلت معرفی سرمولفان، مولفان و ویراستاران گزارش های مختلف IPCC
     • سرفصل های گزارش های ویژه SR1.5
     • گزارش ویژه موجودی گازهای گلخانه ای
     • پاورپوینت بررسی اسنادنشست 44 آی پی سی سی در تایلند

     از منوی مستندات کارگروه هیات در قسمت چپ پایین صفحه.

      

       اهداف کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم

      
     هیات بین الدولی تغییراقلیم (IPCC) ارگان بین المللی ارزیابی تغییرات اقلیمی است. این هیات آخرین اطلاعات علمی، فنی و اجتماعی-اقتصادی تولید شده درجهان، پیرامون درک بهتر مقوله تغییر اقلیم را مورد بازبینی و ارزیابی قرار می‌دهد. هیات بین الدولی تغییراقلیم(IPCC) هیچگونه پژوهش و پایشی را درخصوص داده ها و فراسنج های اقلیمی اجرا نمی کند. هزاران دانشمند از سراسر جهان به شکل داوطلبانه با این هیات مشارکت و همکاری می نمایند. بازبینی، بخش بسیار ضروری ومهم کار این هیات برای تضمین ارزیابی کامل علمی وعینی اطلاعات جاری است. هیات بین‌الدولی می کوشد تا گستره ای از نظرات و تخصص ها را منعکس نماید. دبیرخانه هیات مسئولیت انجام هماهنگی تمامی کارهای هیات را به عهده داشته وبا دولت ها ارتباط برقرارمی نماید. همکاری با این هیات برای تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد وسازمان جهانی هواشناسی آزاد بوده و دولت ها میتوانند درکار بازبینی و جلسات علنی، یعنی محل اتخاذ تصمیمات اصلی پیرامون کارهیات، همچنین ارائه، پذیرش وتصویب گزارش هاحضورفعال داشته باشند. اعضای هیات رئیسه شامل رئیس نیز طی جلسات علنی انتخاب می گردند. بدلیل علمی و بین الدولی بودن طبیعت این هیات، موقعیت منحصربفردی برای ارائه اطلاعات علمی دقیق ومتوازن به تصمیم گیرندگان ایجاد شده است. کار این هیات با وجود درارتباط بودن با سیاست گذاری، در زمینه سیاست گذاری بی طرفانه وغیرتجویزی است و با صحه گذاردن برگزارش‌های هیات بین الدولی تغییراقلیم، دولت ها تنها توانایی علمی خود را مورد تائید و تصدیق قرارمی دهند.

      

      

    • کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
    • کارگروه های تخصصی
    • مستندات کارگروه هیات بین الدولی تغییر اقلیم
     خلاصه گزارش نشست IPCC در نایروبی-کنیا
     مهلت معرفی سرمولفان و ویراستاران گزارشها
     l2_adopted_outline_sr15
     l3_adopted_outline_methodology_report_guideline
     پاور پوینت بررسی اسنادنشست 4 4 آی پی سی سی در تایلند
مجموع بازدیدها : 259,284,360
تعداد بازدید امروز : 26,717
تعداد بازدید دیروز : 180,348
تعداد بازدید این ماه : 207,065