سازمان هواشناسی
    • جرییات خدمت هواشناسی عمومی

     توضیحات

     به روز شدن

     نوع محصولات

     محصولات

     پیش بینی کمیتهای جوی دما، باد، بارندگی، گردوخاک، مه آلودگی و ... ..برای سه روز آینده

     2 بار در روز

     عموم مردم – تخصصی کاربران

     پیش بینی سه روزه

     پیش بینی کمیتهای جوی دما، باد، بارندگی، گردوخاک، مه آلودگی و ... برای هفت روز آینده

     روزانه

     عموم مردم

     پیش بینی هفت روزه

     پیش بینی کمیتهای جوی دما، باد، بارندگی، گردوخاک، مه آلودگی و برای شهرستانهای استان تهران

     روزانه

     عموم مردم

     بولتن استان تهران

      

     روزانه

     عموم مردم – تخصصی کاربران

     آمار جوی روزانه ایستگاه ها

     پیش بینی کیفیت هوای شهر تهران برای چها روز آینده

     روزانه

     عموم مردم – تخصصی کاربران

     پیش بینی وضع هوا وکیفیت هوای شهر تهران

     نقشه کمیتهای هواشناسی مانند دما، فشار ، باد ، رطوبت و.... برای بازه های زمانی متوالی و منظم در یک شبکه منظم

     درساعتهای 00-06-12 و 18 گرینویچ

     تخصصی کاربران

     نقشه های روزانه

     واقعی

     نقشه کمیتهای هواشناسی مانند دما، فشار ، باد ، رطوبت و.... برای بازه های زمانی متوالی و منظم در یک شبکه منظم

     2 بار در روز

     درساعته ای00 و 12 گرینویچ

     "

     نقشه های روزانه

     MM5

     نقشه کمیتهای هواشناسی مانند دما، فشار ، باد ، رطوبت و.... برای بازه های زمانی متوالی و منظم در یک شبکه منظم

     2 بار در روز

          درساعتهای 00 و 12 گرینویچ

     "

     نقشه های روزانه

     GFS

      

      

     "

     تصاویردور سنجی

     تصاویرماهواره

     TAFOR=Terminal Aerodronme Forecast

     پیش بینی فرودگاهی دریک دوره زمانی مشخص

     علامات کنار نقشه

     قوانین برای پرواز هواپیما:

     VFR= Visual Flight Rules

     پرواز بصری

     MVFR=Marginal Visual Flight Rules

     پرواز با حداقل دید

            IFR=instrument flight rules

     پرواز با ابزار

     LIFR=Low Instrument Flight Rules

     پرواز با حداقل ابزار (دید)

     NO DATA= داده وجود ندارد

      

     "

     هواشناسی هوانوردی

     TAFOR

      

     هشدارپدیده های موثر در مسیر پرواز – سطوح پروازی بالا

     "

     هواشناسی هوانوردی

     SIGMET

      

     هشدارپدیده های موثر در مسیر پرواز – سطوح پروازی پایین

     "

     هواشناسی هوانوردی

     AIRMET

      

     اخطاریه فرودگاهی برای هواپیماهای پارک شده یا عملیات زمینی

     "

     هواشناسی هوانوردی

     WARNING

      

     گزارش تغییرپارامترهای جوی درحد آستانه های تعیین شده

     تخصصی کاربران

     هواشناسی هوانوردی

     SPECI

      

     گزارش دیبانی پارامترهای جوی  در فرودگاه

     "

     هواشناسی هوانوردی

     Metar

      

     پیش بینی ناحیه ای

     "

     هواشناسی هوانوردی

     Area Forecast

     پیش بینی برا ی سه منطقه کمیت باد در سطوح مختلف و

     SIG WX  ، TAF

     پوشه  هوانوردی 2 بار در روز

     "

     هواشناسی هوانوردی

     Flight Folders

      

     تعامل مستقیم با مسئول ارائه خدمت از طریق ایمیل  pishbibi@irimo.ir :

     ارتباط با ما 

     جهت ارسال نظر اینجا را کلیک نمایید

     تلفن مستقیم :   66070023                    دور نگار:021-66070076,66070067

      

      

      

    • منشور وزیر راه و شهرسازی
     منشور وزیر راه و شهرسازی
    • انتشارات سازمان هواشناسی
مجموع بازدیدها : 412,478,535
تعداد بازدید امروز : 47,082
تعداد بازدید دیروز : 425,738
تعداد بازدید این ماه : 10,065,661