سازمان هواشناسی
    • وضع هوای گرگان

     هوای حاضر            ساعت: ۰۵:۰۶
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | پنجشنبه ۲۱ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان گلستان  |  پنجشنبه 21 فروردین

     ۰
     قپان
     نم نسبی %۹۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     صفر° c

     ۱
     کردکوی
     نم نسبی %۹۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱° c

     ۲
     مراوه تپه
     نم نسبی %۸۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲° c

     ۱
     گرگان
     نم نسبی %۹۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱° c

     ۱
     کلاله
     نم نسبی %۹۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۶
     مینودشت
     نم نسبی %۸۸
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۷
     گنبد کاووس
     نم نسبی %۸۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     ۸
     قپان
     نم نسبی %۸۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۸° c

     ۸
     بندر ترکمن
     نم نسبی %۸۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۸° c

     ۹
     اینچه برون
     نم نسبی %۶۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۶
     علی آباد
     نم نسبی %۹۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۹
     بندر گز
     نم نسبی %۸۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۹° c

     -
     گرگان
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |پنجشنبه 21 فروردین
     گرگان
     اینچه برون
     بندر ترکمن
     بندر گز
     علی آباد
     پارک ملی گلستان
     دانشگاه پردیس
     قپان
     کارکنده
     کارکنده
     کردکوی
     کلاله
     گرگان-هاشم آباد
     گنبد کاووس
     مراوه تپه
     مزرعه نمونه ارتش
     مینودشت
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان گلستان

     شکل ناهمواری‌های استان گلستان به گونه‌ای است که به روشنی می‌توان آن‌ها را به دو قسمت جلگه‌ای و کوهستانی تقسیم کرد. امتداد و جهت رشته کوه‌های البرز،‌ به صورت دیواری مرتفع در مسافتی طولانی، خط ساحلی و ...

مجموع بازدیدها : 586,848,321
تعداد بازدید امروز : 54,455
تعداد بازدید دیروز : 319,430
تعداد بازدید این ماه : 4,917,335