سازمان هواشناسی
    • وضع هوای مشهد

     هوای حاضر            ساعت: ۰۵:۴۴
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۵° c
     ابری

     جهت باد: -
       هوای حاضر | شنبه ۱۶ آذر
     سرعت باد: آرام

     نم نسبی:  % ۱۰۰

     دید افقی:  ۷۰۰۰متر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۰.۷ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۵° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۰۵:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  شنبه 16 آذر

     ۵
     فیض آباد
     نم نسبی %۸۴
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۲
     باخرز
     نم نسبی %۹۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲° c

     ۵
     رشتخوار
     نم نسبی %۸۳
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۳
     قوچان
     نم نسبی %۹۲
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳° c

     ۷
     سرخس
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۵
     سبزوار
     نم نسبی %۸۱
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۵
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۹۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۵° c

     ۵
     مشهد
     نم نسبی %۱۰۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۵° c

     ۱-
     نیشابور
     نم نسبی %۹۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     -۱° c

     ۱
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۹۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱° c

     ۹
     کاشمر
     نم نسبی %۵۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۹° c

     ۳
     گناباد
     نم نسبی %۸۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۳° c

     ۶
     تربت جام
     نم نسبی %۸۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۵
     درگز
     نم نسبی %۹۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۵° c

     ۲
     فریمان
     نم نسبی %۹۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲° c

     ۵
     خواف
     نم نسبی %۸۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۵° c

     ۴
     کلات نادر
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۸
     جغتای
     نم نسبی %۸۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۱۲
     بردسکن
     نم نسبی %۵۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۲° c

     ۷
     تایباد
     نم نسبی %۸۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۱۰
     بجستان
     نم نسبی %۵۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۰° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 16 آذر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 548,403,774
تعداد بازدید امروز : 61,808
تعداد بازدید دیروز : 364,113
تعداد بازدید این ماه : 5,071,956