سازمان هواشناسی
    • وضع هوای مشهد

     هوای حاضر            ساعت: ۱۴:۲۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۱° c
     مه رقیق

     جهت باد: جنوبی
       هوای حاضر | دوشنبه ۳۰ دی
     سرعت باد: ۴ متر بر ثانیه, ۱۴ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۱۰۰

     دید افقی:  ۴۰۰۰متر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  ۶.۶ میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۴° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  صفر° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۱۴:۰۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 30 دی

     ۶
     فیض آباد
     نم نسبی %۹۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۴
     رشتخوار
     نم نسبی %۱۰۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۴° c

     ۱
     قوچان
     نم نسبی %۹۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱° c

     ۵
     سرخس
     نم نسبی %۹۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۵° c

     ۵
     سبزوار
     نم نسبی %۹۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۵° c

     ۱
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۹۷
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱° c

     ۱
     مشهد
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱° c

     ۱
     نیشابور
     نم نسبی %۹۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱° c

     ۳
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۸۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۳° c

     ۴
     کاشمر
     نم نسبی %۱۰۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۴° c

     ۴
     گناباد
     نم نسبی %۹۸
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۴° c

     ۳
     تربت جام
     نم نسبی %۸۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۳° c

     ۳
     درگز
     نم نسبی %۹۲
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳° c

     ۱-
     فریمان
     نم نسبی %۹۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     -۱° c

     ۵
     خواف
     نم نسبی %۸۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۵° c

     ۱
     کلات نادر
     نم نسبی %۹۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱° c

     ۲
     جغتای
     نم نسبی %۸۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲° c

     ۷
     بردسکن
     نم نسبی %۶۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۴
     تایباد
     نم نسبی %۹۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۴° c

     ۳
     بجستان
     نم نسبی %۹۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۳° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 30 دی
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 564,444,334
تعداد بازدید امروز : 223,492
تعداد بازدید دیروز : 585,678
تعداد بازدید این ماه : 10,196,910