سازمان هواشناسی
    • وضع هوای مشهد

     هوای حاضر            ساعت: ۱۰:۵۹
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۸° c
     صاف

     جهت باد: -
       هوای حاضر | دوشنبه ۲۰ آذر
     سرعت باد: آرام

     نم نسبی:  % ۳۶

     دید افقی:  ۷۰۰۰متر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۹° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -۴° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ ۱۰:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  دوشنبه 20 آذر

     ۷
     قوچان
     نم نسبی %۴۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۷
     سرخس
     نم نسبی %۵۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۷° c

     ۷
     سبزوار
     نم نسبی %۲۹
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۷° c

     ۷
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۴۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۸
     مشهد
     نم نسبی %۳۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۸° c

     ۶
     نیشابور
     نم نسبی %۳۳
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۶
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۳۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۶° c

     ۶
     کاشمر
     نم نسبی %۳۶
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۹
     گناباد
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۸
     تربت جام
     نم نسبی %۳۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۸° c

     ۶
     درگز
     نم نسبی %۷۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۶° c

     ۷
     فریمان
     نم نسبی %۳۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۷° c

     ۷
     خواف
     نم نسبی %۳۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۷° c

     ۹
     کلات نادر
     نم نسبی %۳۷
     ۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۹° c

     ۷
     جغتای
     نم نسبی %۳۶
     ۲ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۷° c

     ۷
     بردسکن
     نم نسبی %۳۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۷° c

     ۷
     تایباد
     نم نسبی %۴۹
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۷° c

     ۹
     بجستان
     نم نسبی %۲۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۹° c

     ۱۳
     سبزوار-فرودگاه
     نم نسبی %۲۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۳° c
    • پیش بینی وضع هوا |دوشنبه 20 آذر
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 278,854,019
تعداد بازدید امروز : 165,376
تعداد بازدید دیروز : 394,580
تعداد بازدید این ماه : 7,688,735